Redoxvärde och redox

ORP-värde | Betydelse

Du kanske känner till termerna ORP-värde och redox från simbassänger och spa. ORP är en engelsk förkortning för "Oxidation Reduction Potential". Redox är en sammanslagning av "Reduktion" och "Oxidation". Redox- eller ORP-värdet används främst i simbassänger för att indikera hur rent vattnet är och i vilken utsträckning det kan bryta ner föroreningar på egen hand. Detta är också känt som potentialen.

Finns det någon skillnad mellan begreppen ORP och Redox?

Nej, det finns ingen skillnad mellan termerna ORP och Redox. Båda termerna är en förkortning för oxidationsreduktionspotential.

Redoxvärde | Mätning

Redoxvärdet mäter vattnets oxiderande förmåga och ger också en bra indikation på koncentrationen av löst syre. Värdet mäts i millivolt (mV) och varierar mellan -2000 mV och +2000 mV. Ju högre värde, desto renare vatten. Om det finns många föroreningar i vattnet kan du se att koncentrationen av löst syre är låg. Det beror på att föroreningarna förbrukar det lösta syret i vattnet.

Mätning med hjälp av en ORP-sensor

Mätningen av redoxpotentialen görs med en redox/ORP-sensor. Denna sensor innehåller en kärna av ädelmetall till vilken de aktiva elektronerna i vattnet fäster. Den faktiska mätningen sker genom att värdet jämförs med en stabil referenselektrod. Därför innehåller varje sensor förutom elektroden för mätning av de aktiva elektronerna även en referenselektrod med integrerat silver/silverklorid.

Ytterligare värden som påverkar mätningen av ORP/Redox

Förutom redox- eller pH-värde finns det några ytterligare värden att ta hänsyn till vid mätning:

  • Temperatur. Redoxvärdet är temperaturberoende. Se därför alltid till att du har mer information om vattnets temperatur utöver redoxvärdet;
  • pH-värde. I simvatten används i allmänhet ett redoxvärde på mellan 600 och 800 mV som riktmärke för att förhindra bakterieutveckling. Detta är dock ett mått när pH-värdet i simvattnet är mellan 7 och 7,6. Därför är det också viktigt att mäta pH-värdet utöver redoxvärdet när man behandlar simvatten.

För många industrier som arbetar med vattenrening är redoxvärdet mycket viktigt. I simbassänger försöker man till exempel ta hänsyn till ett redoxvärde på mellan 600 och 800 mV, och vid sterilisering av vatten tar man även hänsyn till värden över 800 mV.

Var försiktig! Mätning av ORP-värdet för koncentrationen av fritt klor i vattnet är ett indirekt värde och beror därmed också på vattnets renhet. Är du chef för en offentlig simhall eller ett spa? Mät då alltid koncentrationen av fritt klor i vattnet istället för redoxvärdet.

För simbassänger är ORP-värdet viktigt. Observera! Detta är ett indirekt sätt att mäta fritt klor i vattnet. Det är inte lämpligt för offentliga simbassänger

ORP-värde | Ökning/minskning

Ju högre ORP-värde, desto renare vatten och desto mindre risk för förorenat vatten. Om dessa värden inte är i balans ska du göra följande:

ORP och redoxvärdet är för låga.

Det innebär att vattnet innehåller många föroreningar och kan vara en grogrund för bakterier och virus. Om redoxvärdet är för lågt och du vill höja det, bör du tillsätta klor tills det önskade värdet har uppnåtts. När du gör detta bör du också ta hänsyn till vattnets pH-värde. Detta påverkar klorets effektivitet. Tänk också på vattentemperaturen.

ORP- och redoxvärdena är för höga.

Ett högt ORP- och redoxvärde innebär att vattnet är rent och att reningseffekten är hög. Vill du sänka redoxvärdet? Då behöver du sänka klornivån i vattnet. Du kan t.ex. vänta tills kloret i vattnet har gjort sitt jobb och bundit sig till föroreningarna i vattnet (bundet klor). Dessutom kan du också bryta ner klor i vattnet snabbare genom att utsätta det för solljus.

ORP-värde | Tillämpningar

Vi är bekanta med att mäta poolens ORP-värde eller redox, men oxidationsreduktionspotentialen används också för många andra industriella tillämpningar:

  • Rening av avloppsvatten;
  • Den biologiska renheten hos naturligt vatten;
  • Vattenrenhet i dammar, fiskodlingar och akvarier;
  • För desinfektion och sterilisering av vatten (över 800 mV);
  • Rening av poolvatten och spavatten. För simbassänger rekommenderas ett redoxvärde på mellan 600 och 800 mV;
  • Behandling av kylvatten. Här rekommenderas ett redoxvärde på mellan 300 och 400 mV.
För att mäta vattenrenheten i (koi-)dammar används ORP/Redox-värdet

ORP-värde | Mätpumpar och mätsystem

Inom Emecs produktsortiment erbjuder vi olika lösningar för kontroll av ORP/Redox-värdet. Vi erbjuder också ett antal nyckelfärdiga paket med doseringspumpar inkl. givare. 

Doseringslösningar för kontroll av ORP-värde 

För att hålla redoxvärdet optimalt behöver du en pump som kan dosera klor baserat på redoxmätningarna. För dosering av klor erbjuder vi två doseringspumpar, nämligen en elektromagnetisk pump och en motordriven pump. Båda har sina egna unika egenskaper. Den motordrivna doseringspumpen erbjuder till exempel mycket högre flöden och är på förhand lämplig för industriella tillämpningar. Den elektromagnetiska klorpumpen ger i sin tur större precision när det gäller doseringen. Är du mer intresserad av en helhetslösning? Då erbjuder vi även en doseringspump inklusive ORP-sensor.

Sensorer för reglering av ORP / Redox 

Som tidigare beskrivits finns det ett samband mellan koncentrationen av (fritt) klor och ORP-värdet. Dessutom beror ORP-värdet också på pH-värdet och vattnets temperatur. För alla dessa egenskaper erbjuder vi ett antal olika elektroder. Systemet ansluts till en styrenhet som Emec Centurio eller Emec LDS (med inbyggd temperatursensor) och kan sedan automatiskt reglera ORP-värdet i vattnet.

Om Emec mätpumpar

Emec är ett italienskt företag som har specialiserat sig på doseringssystem och mätutrustning för kemikalier i över 35 år. Denna omfattande erfarenhet och passion för produkten återspeglas inte bara i doseringssystemens tillförlitlighet och innovation, utan också i kundfokus. Emec erbjuder till exempel 5 års garanti* (!) och utmärkt support efter försäljning.

* Garantin gäller endast utrustningen och membranet. Inte för våta delar som t.ex. pumphuvudet.

Varför Dosing Pump Shop

sv_SESE

Begär en offert

Namn *
E-post *
Telefonnummer
Vätska
Beskrivning *