Konduktivitet

Konduktivitet | Signifikans

Vad är konduktivitet?

Konduktivitet, även kallat ledningsförmåga, är en egenskap hos en vätska som säger något om dess förmåga att leda elektrisk ström genom sig. Den beror på koncentrationen av upplösta joner i vätskan. Det beror på att det är dessa partiklar i vattnet som gör att en elektrisk ström kan passera genom det.

Dessutom är konduktivitet ofta en bra egenskap för att bestämma renheten hos en vätska. Detta beror på att rent vatten (eller: demineraliserat vatten) innehåller mycket få joner, eftersom salter och mineraler har avlägsnats från det. Därför är konduktiviteten hos rent vatten ofta mycket låg. Å andra sidan kan man också säga att dess resistans därför är mycket hög.

Konduktivitet | Mätning

Vätskors konduktivitet kan därför mätas på följande sätt:

  • Baserat på antalet partiklar (joner) i en vätska. Kallas även TDS eller Total Dissolved Solids. Enheten ppm används för detta. Även kallat delar per miljon.
  • Obv. den elektriska ledningsförmågan. För detta används enheten Siemens per centimeter eller meter.

Hur fungerar konduktivitetssensorer?

Konduktivitetsmätning görs ofta med konduktiva eller induktiva givare. Nedan hittar du en liten förklaring av de olika givare som finns tillgängliga.

Konduktiva sensorer

Dessa sensorer kännetecknas av 2 elektroder som är monterade mitt emot varandra, där en elektrisk ström leds från den ena elektroden till den andra. Ju högre den elektriska strömmen är mellan dessa två elektroder, desto högre är konduktiviteten och desto högre är antalet Siemens per meter.

Konduktiva givare är bra för lite enklare konduktivitetsmätningar. De är mindre noggranna än induktiva givare eftersom störningar i mätningen lättare uppstår, t.ex. när det finns tunga pumpar i systemet. I det fallet brukar man välja en induktiv konduktivitetsgivare.

Konduktiva sensorer med 4 elektroder

Ovanstående sensor med 2 elektroder är dock inte alltid det rätta valet när man vill bestämma konduktiviteten hos en vätska. Särskilt i vätskor med hög jonhalt kan polarisationseffekten uppstå. Här finns det så många joner i en vätska att de kan stöta bort varandra. Detta har en negativ inverkan på strömmen och kan därför påverka mätningens noggrannhet.

Speciellt för denna typ av situation finns det också konduktiva elektroder med 4 elektroder. Till skillnad från den "vanliga" konduktivitetssensorn består denna sensor av en "strömlös" kärna med ytterligare 2 elektroder. Detta gör att sensorn inte påverkas av polarisationseffekten. Den anslutna sändaren mäter potentialskillnaden mellan sensorn och den strömlösa kärnan och kan därmed beräkna konduktiviteten.

Induktiva givare

Denna typ av sensor innehåller två spolar, en sändarspole och en mottagarspole, samt en elektrod som mäter strömmen. En oscillator används för att skapa ett magnetfält som får en ström att flöda till mottagarspolen. En överliggande elektrod används för att mäta konduktiviteten.

Som tidigare nämnts är denna mätning mer tillförlitlig när det t.ex. finns tunga pumpar i systemet, som i kylvattensystem. En induktiv konduktivitetsgivare är dock mycket dyrare än en konduktiv givare.

En avhärdare använder också vattnets ledningsförmåga för att göra vattnet "mjukt" igen

Konduktivitet | Värde Ökning/Minskning

Ju renare vätska, desto sämre ledningsförmåga. En låg konduktivitet innebär ju att det finns få (ledande) partiklar och föroreningar i vattnet. Att sänka konduktiviteten används ofta i vattenreningssystem och inom industrin.

För sådana tillämpningar används ofta en jonbytare. Detta beror på att systemet kan avlägsna katjoner och anjoner från vattnet. Kort sagt, det mjukar upp hårt vatten. I dagligt tal kallas detta även för avhärdare.

Hur fungerar en jonbytare?

En jonbytare består av speciella pärlor som avlägsnar joner från vattnet. I vattenavhärdare avlägsnas t.ex. kalk och magnesium från vattnet. Detta sker genom att det "hårda" vattnet passerar genom en cylinder med speciella pärlor av syntetisk harts. Dessa syntetiska hartspärlor kan binda både kalkjoner och magnesiumjoner till sig och byta ut dem mot de natriumjoner som är bundna till hartset. På så sätt mjukas vattnet upp och ledningsförmågan kan minskas.

Konduktivitet | Tillämpningar

Som beskrivits tidigare ger konduktiviteten en bättre bild av hur rent vattnet är. Bland annat på grund av denna egenskap är mätning av konduktivitet intressant för industrier som måste arbeta med rent vatten eller där hygien spelar en viktig roll.

Industrier eller sektorer som använder konduktivitetsmätning är:

Vattnets konduktivitet övervakas inline i kylvattensystem

Konduktivitet | Mätpumpar och system

Inom Emecs produktsortiment erbjuder vi olika lösningar för mätning och styrning av vätskors konduktivitet. Från sensorer till styrenheter, som gör att du kan registrera mätningar och styra doseringssystem om det behövs. Du har också kommit till rätt ställe för kompletta system för behandling av kylvatten. 

Sensorer lämpliga för mätning av konduktivitet 

På Dosing Pump Shop erbjuder vi ett brett sortiment av sensorer för mätning av konduktivitet. Från de mer enkla konduktivitetsmätare ECDC by ECDIND induktiv konduktivitetsgivare med hög precision.

Styrenheter för övervakning av konduktivitet

Emec erbjuder ett antal styrenheter som kan läsa av ovanstående givare och styra doseringssystem och pumpar på dessa. Emec MTower och CENTURIO är främst avsedda för behandling av kylvatten. Som standard har dessa styrenheter funktionen att mäta konduktivitet och ytterligare parametrar. För mer information om dessa lösningar och en översikt över ytterligare parametrar, vänligen besök produktsidan.

Om Emec mätpumpar

Emec är ett italienskt företag som har specialiserat sig på doseringssystem och mätutrustning för kemikalier i över 35 år. Denna omfattande erfarenhet och passion för produkten återspeglas inte bara i doseringssystemens tillförlitlighet och innovation, utan också i kundfokus. Emec erbjuder till exempel 5 års garanti* (!) och utmärkt support efter försäljning.

* Garantin gäller endast utrustningen och membranet. Inte för våta delar som t.ex. pumphuvudet.

Varför Dosing Pump Shop

sv_SESE

Begär en offert

Namn *
E-post *
Telefonnummer
Vätska
Beskrivning *