Grundläggande inställningar

Upptäck de grundläggande inställningarna för Emec KMS MF

Doseringspumpar från KMS MF-serien är den perfekta lösningen för låg- eller medeldosering av kemikalier. Alla parametrar för drift, doseringspumpens inställningar och uppställning är tillgängliga via en digital knappsats och visas på en bakgrundsbelyst LCD-skärm. Den Emec KMS MF doseringspump har följande in- och utgångar: 

  • Standby-ingång
  • LEVEL ingång
  • Larmutgång (kontakt)


Flödeshastighet

Flödeshastigheten kan bestämmas av slaglängden och slaghastigheten. Med justeringsratten kan du ställa in slaglängden mellan 0% och 100%, endast doseringen kan garanteras inom ett intervall på 30% till 100%.

Denna förklaring gäller för Emec KMS MF, men kan även användas för andra elektromagnetiska modeller som AMS, TMS och VMS (med undantag för PRIUS och PRISMA).

Vad gör knapparna på Emec KMS MF?

Förutom den beskrivande bilden kommer även knapparna att förklaras, liksom hur man navigerar genom menyn.

  • En knapp med en pil som pekar uppåt kallas för "Upp"-knappen.
  • En knapp med en pil som pekar åt höger kallas för "Till höger"-knappen.
  • En tangent med "esc" kallas för "escape"-tangent.
  • Knapp med E, även känd som "E"-knappen.

Navigera i menyn

För att navigera genom menyn och gå till programläge, tryck och håll ned "E"-knappen. Efter 4 sekunder visas lösenordsskärmen på pumpen.
Standardlösenordet är "0000". Tryck på tangenten "E". Annars anger du lösenordet med upp- och högerknapparna.

Spara/radera ändringar/aktivera arbetsläge

När du vill spara dina data i inställningsmenyn klickar du på E-knappen.
För att åsidosätta ändringar i inställningsmenyn, klicka på esc-tangenten.
När du vill aktivera arbetsläget väljer du önskat läge och bekräftar med E-knappen.

Till- och frånkoppling av pumpen

ESC-tangenten har en dubbel funktion. Den kan användas för följande två alternativ:

  • Ignorera alla ändringar som gjorts i inställningsläget.
  • Slå på och av pumpen. Tryck på knappen och håll den intryckt när du befinner dig på huvudskärmen. Pumpen kommer då att visa "av".


För att återgå till driftläge, tryck på ESC-knappen.

Manövrering av larmutgång

Pumpen har en "larm"-utgång som ändrar status (från N.O. till N.C. eller vice versa) när en signal tas emot från "LEVEL"/"SEFL"/"STAND-BY

Fullständigt menyläge

När du går till SETUP visas menyn för åtkomstläge.
När du går in i SETUP-menyn för första gången kommer pumpen automatiskt att ställa in sig på "FULL MENU"-läge. Tryck på E-knappen för att bekräfta detta. I detta läge visas pumpens alla funktioner och driftlägen.
Nästa gång du går till SETUP-menyn kan du arbeta med en "KORTMENY" för att endast ändra valda lägesparametrar. Tryck på E för att bekräfta detta.

Anmärkning: Alternativet "SHORT MENU" är inte tillgängligt när du först öppnar SETUP-menyn, eller efter en återställning.

Varför Dosing Pump Shop

sv_SESE

Begär en offert

Namn *
E-post *
Telefonnummer
Vätska
Beskrivning *