Dosering av natronlut

Vad är kaustiksoda?

Kaustiksoda är en vattenlösning av natriumhydroxid. I dagligt tal kallas den ofta för "lut". Den känns lite tvålaktig och är en extremt alkalisk lösning. Denna egenskap gör att den ofta används för pH-korrigeringar när en lösning är för sur. Detta görs t.ex. med en automatisk pH-reglering. Den används också för att avlägsna blockeringar i diskbänkar eller för avfettning av installationer. 

Vid hantering av kaustiksoda är det mycket viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Handskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd är minimikrav när du t.ex. fyller på en lagertank.

Dosering av kaustiksoda med en doseringspump

Som nämnts används natriumhydroxid ofta för att korrigera pH-värdet i en lösning när det är för lågt. För korrigeringar när pH är för högt används ofta saltsyra eller svavelsyra. För dosering av kaustiksoda är ofta en doseringspump används. Ofta styrs denna doseringspump direkt eller indirekt av en pH-sensor. Detta är praktiskt eftersom pH-korrigeringen då sker automatiskt.

Eftersom kaustiksoda är en aggressiv vätska är det viktigt att den valda doseringspumpen är tillverkad av rätt material. Kaustiksoda anses vara frätande om dess koncentration överstiger 2%. Med tanke på att man vanligtvis arbetar med 30% vid pH-korrigeringar är detta en viktig punkt. Lämpliga material för användning med kaustiksoda är EPDM, PTFE och PP. 

Dosering av kaustiksoda för pH-korrigering

För pH-korrigering är det viktigt att först mäta pH-värdet. Detta kan göras med en pH-sensor. Denna signal kan sedan användas av datorn i doseringspumpen eller styrenheten för att veta hur mycket som ska doseras. 

För när pH-värdet kan vara både för lågt och för högt och behöver neutraliseras, behövs en sur lösning utöver en alkalisk lösning. pH-värdet ska ju kunna kontrolleras åt båda hållen. I det här fallet räcker det inte med en enda pump, utan det behövs minst två. Detta kombineras vanligtvis med en styrenhet. Vi förser dig gärna med de nödvändiga komponenterna. Vi har också färdiga paneler tillgängliga.

Letar du efter en doseringspump för att dosera kaustiksoda? Eller en pH-regulator? Vi hjälper dig gärna att välja rätt pump. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan, men du kan också här begära en offert.

Varför Dosing Pump Shop

sv_SESE

Begär en offert

Namn *
E-post *
Telefonnummer
Vätska
Beskrivning *