Redoxvärde och redox

ORP-värde | Betydelse Du kanske känner till termerna ORP-värde och redox från simbassänger och spa. ORP är en engelsk förkortning för "Oxidation Reduction Potential". Redox är en sammanslagning av "Reduktion" och "Oxidation". Redox- eller ORP-värdet används främst i simbassänger för att indikera hur rent vattnet är [...].

Konduktivitet

Konduktivitet | Betydelse Vad är konduktivitet? Konduktivitet, även kallat ledningsförmåga, är en egenskap hos en vätska som säger något om dess förmåga att leda elektrisk ström genom den. Den beror på koncentrationen av upplösta joner i vätskan. Detta beror på att det är dessa partiklar i vattnet som orsakar en elektrisk [...].

pH-värde

pH-värde | Betydelse Vad är pH-värde? pH-värde, även känt som surhetsgrad, är en av egenskaperna hos en vätska eller vattenlösning. Termen pH kommer från det latinska namnet "Potentia Hydrogenii". Detta säger något om koncentrationen av vätejoner. Dessa joner har förmågan (p:et i pH [...])

Klordioxid

Klordioxid | Betydelse Klordioxid är en förening mellan klorid (Cl) och syre (O2). Denna typ av klor används ofta som blekmedel och desinfektionsmedel. Detta beror på att dess desinficerande effekt är mycket effektiv även vid låga koncentrationer. Till skillnad från klor är detta ämne explosivt. Därför är det förbjudet att transportera klordioxid och [...].

Fritt klor och totalt klor

Klor | Betydelse Vad är fritt klor? Klor känner du naturligtvis igen från simbassänger och spa. Denna typ av klor finns i flytande eller fast form. Du kan till exempel tänka på tabletter och klorgranulat. När du kastar dessa produkter i vattnet kallas denna form av klor för fritt klor. De kallar detta fritt klor eftersom [...]

sv_SESE