Ekran główny i ustawienia

Emec LD Multichannel to mikroprocesorowy sterownik cyfrowy do pomiaru pH i chloru, w tym temperatury. Dzięki różnym trybom pracy, takim jak główny, włącz/wyłącz, impulsowy proporcjonalny, proporcjonalny PWM lub stały PWM, można wybrać to, co działa najlepiej. Dla wyjść można ustawić impulsy na minutę. W tym [...]

pl_PLPL