Dozowanie ługu sodowego

Co to jest soda kaustyczna? Soda kaustyczna to wodny roztwór wodorotlenku sodu. Potocznie jest często nazywana "ługiem". Ma nieco mydlaną konsystencję i jest niezwykle zasadowym roztworem. Ta właściwość sprawia, że jest on często używany do korekty pH, gdy roztwór jest zbyt kwaśny. Odbywa się to na przykład za pomocą automatycznej kontroli pH. [...]

Dozowanie nadtlenku wodoru

Czym jest nadtlenek wodoru? Połączenie 2 atomów wodoru i 2 atomów tlenu tworzy nadtlenek wodoru (H2O2). Te 2 atomy można znaleźć niemal wszędzie na świecie. Jednak wysokie stężenia nadtlenku wodoru nie występują w naturze; są one wytwarzane w fabrykach. Powstawanie gazu nadtlenku wodoru jest spowodowane fotochemią, reakcją chemiczną zachodzącą pod wpływem [...]

pl_PLPL