Redoksverdi og redoks

ORP-verdi | Betydning

Du kjenner kanskje til begrepene ORP-verdi og redoks fra svømmebassenger og spa. Navnet ORP er en engelsk forkortelse for "Oxidation Reduction Potential". Redox er en sammenslåing av "Reduction" og "Oxidation". Redoks- eller ORP-verdien brukes hovedsakelig i svømmebassenger for å indikere hvor rent vannet er og i hvilken grad det er i stand til å bryte ned urenheter på egen hånd. Dette er også kjent som potensialet.

Er det forskjell på begrepene ORP og Redox?

Nei, det er ingen forskjell på begrepene ORP og Redox. Begge begrepene er en forkortelse for oksidasjonsreduksjonspotensial.

Redoxverdi | Måling

Redoksverdien måler vannets oksidasjonsevne og gir også en god indikasjon på konsentrasjonen av oppløst oksygen. Verdien måles i millivolt (mV) og varierer mellom -2000 mV og +2000 mV. Jo høyere verdien er, desto renere er vannet. Med mange urenheter i vannet kan du se at konsentrasjonen av oppløst oksygen er lav. Dette skyldes at urenhetene forbruker det oppløste oksygenet i vannet.

Måling ved hjelp av en ORP-sensor

Redokspotensialet måles ved hjelp av en redoks/ORP-sensor. Denne sensoren inneholder en kjerne av edelt metall som de aktive elektronene i vannet fester seg til. Selve målingen skjer ved å sammenligne verdien med en stabil referanseelektrode. Derfor inneholder hver sensor, i tillegg til elektroden som måler de aktive elektronene, også en referanseelektrode med integrert sølv/sølvklorid.

Ytterligere verdier som påvirker målingen av ORP/Redox

I tillegg til redoks- eller pH-verdi er det noen tilleggsverdier å ta hensyn til når du måler:

  • Temperatur. Redoksverdien er temperaturavhengig. Sørg derfor alltid for at du har mer informasjon om vannets temperatur i tillegg til redoksverdien;
  • pH-verdi. I badevann brukes vanligvis en redoksverdi på mellom 600 og 800 mV som referanseverdi for å forhindre bakterieutvikling. Dette er imidlertid et mål når pH-verdien i badevannet er mellom 7 og 7,6. Derfor er det også viktig å måle pH-verdien i tillegg til redoksverdien når man behandler badevann.

For mange bransjer som renser vann, er redoksverdien svært viktig. I svømmebassenger prøver man for eksempel å ta hensyn til en redoksverdi på mellom 600 og 800 mV, og ved sterilisering av vann tar man til og med hensyn til verdier over 800 mV.

Forsiktig! Måling av ORP-verdien for konsentrasjonen av fritt klor i vannet er en indirekte verdi og avhenger dermed også av vannets renhet. Er du ansvarlig for et offentlig svømmebasseng eller spa? Da bør du alltid måle konsentrasjonen av fritt klor i vannet i stedet for redoksverdien.

For svømmebassenger er ORP-verdien viktig. Merk! Dette er et indirekte mål for å måle fritt klor i vannet. Det er ikke egnet for offentlige svømmebassenger.

ORP-verdi | Økning/reduksjon

Jo høyere ORP-verdien er, desto renere er vannet og desto mindre er sjansen for forurenset vann. Når disse verdiene er i ubalanse, gjør du følgende:

ORP- og redoksverdien er for lav.

Det betyr at vannet inneholder mange urenheter og kan være grobunn for bakterier og virus. Hvis redoksverdien er for lav og du ønsker å øke den, bør du tilsette klor til ønsket verdi er nådd. Når du gjør dette, må du også ta hensyn til pH-verdien i vannet. Denne påvirker klorets effektivitet. Ta også hensyn til vanntemperaturen.

ORP- og redoksverdiene er for høye.

En høy ORP- og redoksverdi betyr at vannet er rent og at renseeffekten er høy. Vil du senke redoksverdien? Da må du senke klornivået i vannet. Du kan for eksempel vente til kloret i vannet har gjort jobben sin og bundet seg til urenhetene i vannet (bundet klor). I tillegg kan du også bryte ned klor i vannet raskere ved å utsette det for sollys.

Redoxverdi | Bruksområder

Vi er godt kjent med måling av redoks, men oksidasjonsreduksjonspotensialet brukes også til mange andre industrielle formål:

  • Rensing av avløpsvann;
  • Den biologiske renheten til naturlig vann;
  • Vannrenhet i dammer, fiskeoppdrett og akvarier;
  • For desinfeksjon og sterilisering av vann (over 800 mV);
  • Rensing av bassengvann og spa-vann. For svømmebasseng anbefales en redoksverdi på mellom 600 og 800 mV;
  • Behandling av kjølevann. Her anbefales en redoksverdi på mellom 300 og 400 mV.
For å måle vannets renhet i (koi-)dammer brukes ORP/Redox-verdien.

Redoxverdi | Doseringspumper og -systemer

I Emecs produktsortiment tilbyr vi ulike løsninger for kontroll av ORP/Redox-verdien. Vi tilbyr også en rekke nøkkelferdige pakker med doseringspumper inkl. sensorer. 

Doseringsløsninger for å kontrollere ORP-verdien 

For å holde redoksverdien optimal trenger du en pumpe som kan dosere klor basert på redoksverdiene. For dosering av klor tilbyr vi to doseringspumper, nemlig en elektromagnetisk pumpe og en motordrevet pumpe. Begge har sine egne unike egenskaper. Den motordrevne doseringspumpen har for eksempel mye høyere gjennomstrømning og er på forhånd egnet for industrielle bruksområder. Til gjengjeld er den elektromagnetiske klorpumpen mer presis når det gjelder dosering. Er du mer interessert i en totalløsning? Da tilbyr vi også en doseringspumpe inkludert ORP-sensor.

Sensorer for regulering av ORP / Redox 

Som beskrevet tidligere er det en sammenheng mellom konsentrasjonen av (fritt) klor og ORP-verdien. I tillegg avhenger ORP-verdien også av pH-verdien og temperaturen i vannet. For alle disse egenskapene tilbyr vi en rekke elektroder. Når de kobles til en regulator som Emec Centurio eller Emec LDS (med innebygd temperatursensor), kan systemet automatisk regulere ORP-verdien i vannet.

Om Emecs doseringspumper

Emec er et italiensk selskap som har spesialisert seg på doseringssystemer og måleutstyr for kjemikalier i over 35 år. Denne omfattende erfaringen og lidenskapen for produktet gjenspeiles ikke bare i påliteligheten og innovasjonen i doseringssystemene, men også i kundefokuset. Emec tilbyr for eksempel 5 års garanti* (!) og utmerket kundestøtte etter salg.

* Garantien gjelder kun for utstyret og membranen. Ikke for våte deler som f.eks. pumpehodet.

Hvorfor Dosing Pump Shop

Har du spørsmål eller trenger du et tilbud?

nb_NONO

Be om et tilbud

Navn *
E-post *
Telefonnummer
Flytende
Beskrivelse *