Ledningsevne

Ledningsevne | Betydning

Hva er konduktivitet?

Ledningsevne, også kalt konduktivitet, er en egenskap ved en væske som sier noe om dens evne til å lede elektrisk strøm gjennom seg. Den avhenger av konsentrasjonen av oppløste ioner i væsken. Det er nemlig disse partiklene i vannet som gjør det mulig for elektrisk strøm å passere gjennom det.

I tillegg er ledningsevne ofte en god egenskap for å bestemme renheten til en væske. Rent vann (eller: demineralisert vann) inneholder nemlig svært få ioner fordi salter og mineraler er fjernet. Derfor er ledningsevnen til rent vann ofte svært lav. På den annen side kan man også si at motstanden derfor er svært høy.

Ledningsevne | Måling

Væskers ledningsevne kan dermed måles på følgende måter:

  • Basert på antall partikler (ioner) i en væske. Kalles også TDS eller totalt oppløst tørrstoff. Enheten ppm brukes for dette. Også kalt deler per million.
  • Obv. den elektriske ledningsevnen. Til dette brukes enheten Siemens per centimeter eller meter.

Hvordan fungerer konduktivitetssensorer?

Konduktivitetsmåling gjøres ofte med konduktive eller induktive sensorer. Nedenfor finner du en liten forklaring på de ulike sensorene som er tilgjengelige.

Ledende sensorer

Disse sensorene kjennetegnes ved at de har to elektroder montert overfor hverandre, der en elektrisk strøm ledes fra den ene elektroden til den andre. Jo høyere den elektriske strømmen mellom disse to elektrodene er, desto høyere er ledningsevnen og desto høyere er antall Siemens per meter.

Konduktive sensorer egner seg godt til litt enklere konduktivitetsmålinger. De er mindre nøyaktige enn induktive sensorer fordi det lettere oppstår forstyrrelser i målingen, for eksempel når det er tunge pumper i systemet. I slike tilfeller velger man vanligvis en induktiv konduktiv konduktivitetssensor.

Konduktive sensorer med 4 elektroder

Den ovennevnte sensoren med to elektroder er imidlertid ikke alltid det riktige valget når man skal bestemme ledningsevnen til en væske. Spesielt i væsker med høyt innhold av ioner kan det oppstå en polariseringseffekt. Her er det så mange ioner i en væske at de kan frastøte hverandre. Dette har en negativ innvirkning på strømmen og kan derfor påvirke målingens nøyaktighet.

Spesielt for denne typen situasjoner finnes det også konduktive elektroder med 4 elektroder. I motsetning til den "vanlige" konduktivitetssensoren består denne sensoren av en "strømløs" kjerne med 2 ekstra elektroder. Dermed påvirkes ikke sensoren av polariseringseffekten. Den tilkoblede senderen måler potensialforskjellen mellom sensoren og den strømløse kjernen og kan dermed beregne ledningsevnen.

Induktive sensorer

Denne typen sensor består av to spoler, en sender- og en mottakerspole, og en elektrode som måler strømmen. En oscillator brukes til å skape et magnetfelt som får en strøm til å flyte til mottakerspolen. En overliggende elektrode brukes til å måle ledningsevnen.

Som tidligere nevnt er denne målingen mer pålitelig når det for eksempel er tunge pumper i systemet, som i kjølevannssystemer. En induktiv konduktiv konduktivitetssensor er imidlertid mye dyrere enn en konduktiv sensor.

Et avkalkingsanlegg bruker også vannets ledningsevne til å gjøre vannet "mykt" igjen.

Ledningsevne | Verdiøkning / -reduksjon

Jo renere væsken er, desto dårligere er ledningsevnen. Lav ledningsevne betyr nemlig at det er få (ledende) partikler og urenheter i vannet. Å senke ledningsevnen brukes ofte i vannbehandlingssystemer og i industrien.

Til slike bruksområder brukes ofte en ionebytter. Dette er fordi dette systemet kan fjerne kationer og anioner fra vannet. Kort sagt, den mykgjør hardt vann. På folkemunne kalles dette også for en mykner.

Hvordan fungerer en ionebytter?

En ionebytter består av spesielle perler som fjerner ioner fra vannet. I vannmyknere fjernes for eksempel kalk og magnesium fra vannet. Dette gjøres ved å sende det "harde" vannet gjennom en sylinder med spesielle kunstharpiksperler. Disse syntetiske harpiksperlene er i stand til å binde både kalk- og magnesiumioner til seg selv og utveksle dem med natriumionene som er bundet til harpiksen. På denne måten mykgjøres vannet og ledningsevnen kan reduseres.

Konduktivitet | Bruksområder

Som beskrevet tidligere gir ledningsevnen bedre innsikt i vannets renhet. Blant annet på grunn av denne egenskapen er måling av ledningsevne interessant for bransjer som må arbeide med rent vann eller der hygiene spiller en viktig rolle.

Bransjer eller sektorer som bruker konduktivitetsmåling er:

Vannets ledningsevne overvåkes inline i kjølevannssystemer.

Konduktivitet | Målepumper og -systemer

I Emecs produktsortiment tilbyr vi ulike løsninger for måling og styring av væskers konduktivitet. Alt fra sensorer til regulatorer som gjør det mulig å registrere målinger og styre doseringssystemer ved behov. Du har også kommet til rett sted for komplette systemer for behandling av kjølevann. 

Sensorer egnet for måling av ledningsevne 

Hos Dosing Pump Shop tilbyr vi et bredt utvalg av sensorer for måling av ledningsevne. Fra de mer enkle konduktivitetsmåler ECDC by ECDIND induktiv ledningsevnesensor med høy presisjon.

Regulatorer for overvåking av konduktivitet

Emec tilbyr en rekke regulatorer som kan lese av de ovennevnte sensorene og styre doseringssystemer og pumper på dem. Emec MTower og CENTURIO er hovedsakelig utviklet for behandling av kjølevann. Disse regulatorene kan som standard måle ledningsevne og andre parametere. Du finner mer informasjon om disse løsningene og en oversikt over tilleggsparametrene på produktsiden.

Om Emecs doseringspumper

Emec er et italiensk selskap som har spesialisert seg på doseringssystemer og måleutstyr for kjemikalier i over 35 år. Denne omfattende erfaringen og lidenskapen for produktet gjenspeiles ikke bare i påliteligheten og innovasjonen i doseringssystemene, men også i kundefokuset. Emec tilbyr for eksempel 5 års garanti* (!) og utmerket kundestøtte etter salg.

* Garantien gjelder kun for utstyret og membranen. Ikke for våte deler som f.eks. pumpehodet.

Hvorfor Dosing Pump Shop

Har du spørsmål eller trenger du et tilbud?

nb_NONO

Be om et tilbud

Navn *
E-post *
Telefonnummer
Flytende
Beskrivelse *