Klordioksid

Klordioksid | Betydning

Klordioksid er en forbindelse mellom klorid (Cl) og oksygen (O2). Denne typen klor er mye brukt som blekemiddel og desinfeksjonsmiddel. Dette skyldes at den desinfiserende effekten er svært effektiv allerede ved lave konsentrasjoner.

I motsetning til klor er dette stoffet eksplosivt. Derfor er det forbudt å transportere klordioksid, og det lages ofte "på stedet".

Klordioksid | Kjemisk formel

Den kjemiske formelen for klor er: Cl.

Klordioksid | Måling

Klordioksid brukes derfor ofte til drikkevannsrensing, kjølevannsrensing, næringsmiddelbehandling og beskytter også vannledninger og stillestående vann mot utvikling av legionellabakterier på grunn av sin desinfiserende virkning. Som med (fritt) klor er det også en sammenheng mellom pH-verdi og den desinfiserende effekten. Mens pH-verdien med (fritt) klor bør ligge mellom 7,2 og 7,4 for optimal desinfeksjon, er dette annerledes med klordioksid. I motsetning til med (fritt) klor er desinfeksjonsgraden bedre jo høyere pH-verdien er.

I tillegg spiller vannets temperatur også en rolle. Ved lavere temperaturer blir nemlig løseligheten i vann høyere.

Kort sagt er det derfor svært viktig å måle pH-verdien og temperaturen i vannet i tillegg til å måle klordioksid. Derfor måler de mest pålitelige systemene ikke bare konsentrasjonen i vannet, men går ofte sammen med en pH-sensor. Måling av klordioksid i vann gjøres ved å måle i mg/l (milligram per liter) eller ppm (parts per million).

Klordioksid brukes ofte til å behandle kjølevann.

Klordioksid | Øke/redusere verdi

For å bestemme verdien i vannet brukes ofte automatiske vannbehandlingssystemer som på den ene siden måler nivået i vannet og automatisk justerer dosene av klordioksid deretter.

Klordioksid | Bruksområder

Klordioksid har sterke desinfiserende egenskaper. Blant annet på grunn av denne egenskapen brukes det til å behandle vann i følgende sektorer:

  • Behandling av drikkevann;
  • Rensing av avløpsvann;
  • Behandling av industrielt prosessvann;
  • Desinfeksjon av kjøletårnvann;
  • Legionellabehandling i vannrør;
  • Produkter og håndtering av matvarer.
Desinfeksjon av vann fra springen er en av bruksområdene for klor.

Klordioksid | doseringspumper og -systemer

I Emecs produktsortiment tilbyr vi ulike løsninger for dosering av klordioksid. Vi tilbyr også en rekke nøkkelferdige pakker med doseringspumper inkl. sensorer. 

En komplett løsning? 

På Emec Webshop tilbyr vi også en totalløsning for dosering. Med denne løsningen produseres klordioksid "på stedet" og doseres i henhold til målingene til den tilkoblede REDOKSOKSYD og pH-sensor. Vær oppmerksom på at dette ikke er tillatt i alle land.

Sensorer og styringer for dosering av klordioksid

Som beskrevet tidligere er det en rekke verdier som sikrer at klordioksidets desinfiserende egenskaper er perfekte, nemlig:

  • ORP/Redox-verdi, som måler graden av desinfeksjon;
  • pH-verdien, eller surhetsgraden i vannet. En høy pH-verdi kan forbedre den desinfiserende effekten;
  • Temperatur. Ved lave vanntemperaturer absorberes det bedre.

Vi tilbyr en rekke elektroder for alle disse verdiene. Systemet kan kobles til en kontroller (Emec Centurio) eller direkte til doseringspumpen, og kan deretter automatisk kontrollere ORP-, temperatur- og pH-verdien i vannet. I tillegg tilbyr vi også en sensor for fritt klor (Emec SCL2). For mer informasjon om denne sensoren eller for å kjøpe den, ta kontakt.

Om Emecs doseringspumper

Emec er et italiensk selskap som har spesialisert seg på doseringssystemer og måleutstyr for kjemikalier i over 35 år. Denne omfattende erfaringen og lidenskapen for produktet gjenspeiles ikke bare i påliteligheten og innovasjonen i doseringssystemene, men også i kundefokuset. Emec tilbyr for eksempel 5 års garanti* (!) og utmerket kundestøtte etter salg.

* Garantien gjelder kun for utstyret og membranen. Ikke for våte deler som f.eks. pumpehodet.

Hvorfor Dosing Pump Shop

Har du spørsmål eller trenger du et tilbud?

nb_NONO

Be om et tilbud

Navn *
E-post *
Telefonnummer
Flytende
Beskrivelse *