Fritt klor og totalt klor

Klor | Betydning

Hva er fritt klor?

Du kjenner selvfølgelig klor fra svømmebassenger og spa. Denne typen klor finnes i flytende eller fast form. Du kan for eksempel tenke på tabletter og klorgranulat. Når du kaster disse produktene i vannet, kalles denne formen for klor fritt klor. Det kalles fritt klor fordi "klorpartiklene" ennå ikke har bundet seg til desinfeksjonsmidlene i vannet. Fritt klor kalles derfor også aktivt klor.

Hva er bundet klor?

Når klorpartiklene har bundet seg til desinfeksjonsmidler i vannet, som bakterier og alger, kalles dette bundet klor. På dette stadiet har klorpartikkelen mistet sin desinfiserende effekt og må fjernes fra vannet.

Hva er totalt klor?

Totalklor er konsentrasjonen av fritt klor inkludert konsentrasjonen av bundet klor. 

Klor | Kjemisk formel

Den kjemiske formelen for klor er: Cl.

Klor | Måling

Det er viktig å utføre regelmessige klormålinger. Som beskrevet for konsentrasjonen av fritt og bundet klor, er det viktig at andelen bundet klor i den totale klorkonsentrasjonen (totalklor) aldri overstiger andelen fritt klor. For å oppnå optimal desinfiserende effekt av fritt klor er det også viktig at pH-verdi i vannet er mellom 7,2 og 7,4. Dette er veldig nært, for når pH-verdien er under 7,2, vil bare 50% av det frie kloret gjøre jobben sin. Ved en verdi over 7,6 vil det frie kloret gjøre lite eller ingen jobb.

Kort sagt er det også svært viktig å måle pH-verdien i vannet, og derfor er det svært nøye. Dette er grunnen til at de mest pålitelige systemene ikke bare måler konsentrasjonen av klor i vannet, men er ofte ledsaget av en pH sensor.

Måling av klor i vannet gjøres vanligvis i private bad ved å måle klorinnholdet i REDOKSOKSYD/redoksverdi. Dette er rimelig nøyaktig og relativt billig. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen. I tillegg måles fritt klor også i mg/l (milligram per liter) eller ppm (parts per million). Måling av fritt klor er mye mer pålitelig enn måling av klorverdier ved hjelp av en ORP-sensor. Dette er hovedsakelig et indirekte mål for å måle fritt klor i vannet. Har du et offentlig svømmebasseng eller spa? Da må du alltid måle konsentrasjonen av fritt klor i vannet. Det er du lovpålagt å gjøre.

Anbefalte verdier for fritt klor

Dette er en tommelfingerregel; hvis du er i tvil, bør du alltid søke råd.

Innendørsbasseng: 0,5 - 1,5 mg/l
Utendørsbasseng: 0,5 - 3,0 mg/l
Spa, boblebad eller boblebad: 1,0 -3,0 mg/l

Spesielt i offentlige svømmebassenger er regulering av fritt klor svært viktig.

Klor | Verdiøkning / -reduksjon

Det er derfor viktig at verdien for fritt klor uansett alltid er høyere enn konsentrasjonen av bundet klor. Hvis disse verdiene ikke er i balanse, kan det føre til følgende problemer:

Verdiene for bundet klor er for høye.

Når konsentrasjonen av bundet klor er for høy og pH-verdien i vannet er for lav, får kloret i vannet en lukt som kan irritere øyne, nese og slimhinner.

Konsentrasjonen av fritt klor er for lav.

Når konsentrasjonen av fritt klor er for lav, er det ikke nok klorpartikler i vannet til å fjerne desinfeksjonsmidler som bakterier og alger fra vannet. Resultatet er at antallet bakterier og alger i vannet øker. Dette kan du se ved at vannet blir grønt og uklart.

Konsentrasjonen av fritt klor er for høy.

Det er altså ikke ønskelig med for lave konsentrasjoner av fritt klor, men det er definitivt heller ikke ønskelig med for høye konsentrasjoner. Høye konsentrasjoner av fritt klor kan forårsake hud-, øye- og pusteproblemer. I tillegg fører en høy konsentrasjon av fritt klor til at vannet blir uklart.

Klor | Bruksområder

Vi kjenner selvsagt alle til klor fra svømmebassenger og rengjøringsprodukter. Det skyldes blant annet den desinfiserende effekten. Det holder nemlig bakterier og virus på avstand. Men i tillegg til den desinfiserende effekten har klor og klorforbindelser mange andre bruksområder:

  • Klor brukes i en rekke viktige legemidler fordi det er skadelig for bakterier;
  • Rensing av vann fra springen og drikkevann;
  • Rensing av bassengvann og spa-vann;
  • Blekpapir;
  • Ulike klorforbindelser brukes i forbrukerprodukter, for eksempel maling, plast og tekstiler;
  • Natriumklorid, eller NaCl, er en forbindelse som brukes som smaksstoff;
  • Polyvinylklorid eller PVC har et stort antall bruksområder.

Desinfeksjon av vann fra springen er en av bruksområdene for klor.

Klor | doseringspumper og -systemer

I Emecs produktsortiment tilbyr vi ulike løsninger for klordosering. Vi tilbyr også en rekke nøkkelferdige pakker med doseringspumper inkl. sensorer.

Doseringspumper egnet for dosering av klor

For dosering av klor tilbyr vi to doseringspumper, nemlig en elektromagnetisk pumpe og en motordrevet pumpe. Begge har sine egne unike egenskaper. Den motordrevne doseringspumpen har for eksempel en mye høyere gjennomstrømning og er på forhånd egnet for industrielle applikasjoner. Den elektromagnetiske klorpumpen gir på sin side større presisjon når det gjelder dosering.

Sensorer for klordosering

Som beskrevet tidligere, måles graden av klor i vannet ved hjelp av ORP/Redox-verdien. I tillegg avhenger klorets desinfiserende effekt også av pH-verdien. For begge disse egenskapene tilbyr vi en rekke elektroder. Koblet til en regulator (Emec Centurio eller LDS) eller direkte til doseringspumpen, kan systemet automatisk regulere klor- og pH-verdien i vannet.

Foretrekker du et komplett klordoseringssystem?

I Emec Webshop tilbyr vi også en rekke pakker med doseringspumpe og tilhørende sensor. Både for kontroll av ORP-verdi og pH-verdi. Med Emec Lotus Easy får du et komplett system for vannbehandling med klorgenerator, sensor og doseringspumpe. Vi tilbyr også en ferdig panel for kontroll av fritt klor. I likhet med Lotus har også dette systemet en elektrode, doseringspumpe og regulator som regulerer doseringen av fritt klor. Kort sagt, et pålitelig system til for eksempel offentlige svømmebassenger.

Om Emecs doseringspumper

Emec er et italiensk selskap som har spesialisert seg på doseringssystemer og måleutstyr for kjemikalier i over 35 år. Denne omfattende erfaringen og lidenskapen for produktet gjenspeiles ikke bare i påliteligheten og innovasjonen i doseringssystemene, men også i kundefokuset. Emec tilbyr for eksempel 5 års garanti* (!) og utmerket kundestøtte etter salg.

* Garantien gjelder kun for utstyret og membranen. Ikke for våte deler som f.eks. pumpehodet.

Hvorfor Dosing Pump Shop

Har du spørsmål eller trenger du et tilbud?

nb_NONO

Be om et tilbud

Navn *
E-post *
Telefonnummer
Flytende
Beskrivelse *