Slik reduserer du klorinnholdet på en trygg måte!

Klor spiller en viktig rolle i bassengvedlikeholdet ved å desinfisere vannet og holde det trygt for svømmere. For mye klor kan imidlertid være skadelig for både svømmernes helse og bassengets tilstand. I denne artikkelen diskuterer vi hvorfor kloroverskudd er problematisk og hvordan man kan redusere det på en ansvarlig måte, med særlig fokus på bruk av doseringspumpe.

Hva gjør du ved for mye klor i svømmebassenget? 

Hvis du mistenker at det er for mye klor i bassenget, er det viktig å gjøre noe med det samme. Begynn med å teste klornivået med et pålitelig testsett. Avhengig av resultatene kan du bestemme hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere klorinnholdet.

Hva om det er for mye klor i bassenget?

For mye klor kan føre til hudirritasjoner, øyeproblemer og til og med luftveisproblemer hos svømmere. I tillegg kan det skade materialene i bassenget og forkorte levetiden til liner, filtre og annet utstyr.

Hva skjer når du har for mye klor i bassenget?

Både på kort og lang sikt kan en høy konsentrasjon av klor ha negative effekter. På kort sikt kan du få røde øyne og kløende hud, mens langvarig eksponering kan føre til mer alvorlige helseproblemer.

for mye klor i bassenget

Sikkerhetstiltak ved bruk av klor

Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene ved bruk av klor. Dette omfatter bruk av verneklær, nøyaktig måling av klordoser og regelmessig testing av vannet for å holde klornivået innenfor anbefalte grenser.

Metoder for å redusere klorinnholdet

Det finnes flere metoder for å redusere klormengden i bassenget, blant annet manuell fortynning ved å tilsette ferskvann, bruk av kjemiske nøytralisatorer eller UV-lyssystemer som bryter ned klor.

Doseringspumpens rolle i klorhåndteringen

En doseringspumpe kan være en effektiv løsning for styring av klornivået. Disse enhetene doserer automatisk riktig mengde klor til bassengvannet basert på det aktuelle behovet, noe som bidrar til å forhindre over- eller underdosering.

Våre anbefalte produkter for dosering av klor

Slik fungerer en doseringspumpe

En doseringspumpe fungerer ved å måle nøyaktig og injisere en forhåndsinnstilt mengde klor i bassengvannet. Denne prosessen kan stilles inn manuelt eller justeres automatisk basert på sanntidstester av vannkvaliteten.

Kriterier for valg av doseringspumpe

Når du skal velge doseringspumpe, er det viktig å ta hensyn til flere faktorer som pumpekapasitet, kompatibilitet med bassengsystemet og brukervennlighet.

Effekten av for mye klor på miljøet

Det er også viktig å tenke på bassengkjemikalienes miljøpåvirkning. For mye klor kan ikke bare skade svømmerne, men også miljøet. Bærekraftige svømmebassengpraksiser kan bidra til å minimere denne påvirkningen.

Hvorfor Dosing Pump Shop

Har du spørsmål eller trenger du et tilbud?

nb_NONO

Be om et tilbud

Navn *
E-post *
Telefonnummer
Flytende
Beskrivelse *