Redoksverdi og redoks

ORP-verdi | Betydning Du kjenner kanskje til begrepene ORP-verdi og redoks fra svømmebassenger og spa. Navnet ORP er en engelsk forkortelse for "Oxidation Reduction Potential". Redox er en sammenslåing av "Reduction" og "Oxidation". Redoks- eller ORP-verdien brukes hovedsakelig i svømmebassenger for å indikere hvor rent vannet er [...].

Ledningsevne

Konduktivitet | Betydning Hva er konduktivitet? Konduktivitet, også kalt ledningsevne, er en egenskap ved en væske som sier noe om dens evne til å lede elektrisk strøm gjennom seg. Den avhenger av konsentrasjonen av oppløste ioner i væsken. Det er nemlig disse partiklene i vannet som forårsaker en elektrisk [...].

pH-verdi

pH-verdi | Betydning Hva er pH-verdi? pH-verdi, også kjent som surhetsgrad, er en av egenskapene til en væske eller vandig løsning. Begrepet pH kommer fra det latinske navnet "Potentia Hydrogenii". Dette sier noe om konsentrasjonen av hydrogenioner. Disse ionene har evnen til (p-en i pH [...])

Klordioksid

Klordioksid | Betydning Klordioksid er en forbindelse mellom klorid (Cl) og oksygen (O2). Denne typen klor er mye brukt som blekemiddel og desinfeksjonsmiddel. Dette skyldes at den desinfiserende effekten er svært effektiv selv ved lave konsentrasjoner. I motsetning til klor er dette stoffet eksplosivt. Derfor er det forbudt å transportere klordioksid og [...].

Fritt klor og totalt klor

Klor | Betydning Hva er fritt klor? Du kjenner selvfølgelig klor fra svømmebassenger og spa. Denne typen klor finnes i flytende eller fast form. Du kan for eksempel tenke på tabletter og klorgranulat. Når du kaster disse produktene i vannet, kalles denne formen for klor fritt klor. De kaller dette fritt klor fordi [...].

nb_NONO