Dosering av natronlut

Hva er kaustisk soda? Kaustisk soda er en vandig løsning av natriumhydroksid. På folkemunne kalles det ofte "lut". Den føles litt såpeaktig og er en ekstremt alkalisk løsning. Denne egenskapen gjør at den ofte brukes til pH-korrigering når en løsning er for sur. Dette gjøres for eksempel med en automatisk pH-kontroll. [...]

Dosering av hydrogenperoksid

Hva er hydrogenperoksid? Ved å koble sammen 2 hydrogenatomer og 2 oksygenatomer dannes hydrogenperoksid (H2O2). Disse to atomene finnes omtrent hvor som helst i verden. Høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid forekommer imidlertid ikke i naturen, men produseres i fabrikker. Gassdannelse av hydrogenperoksid skyldes fotokjemi, en kjemisk reaksjon under påvirkning av [...].

nb_NONO