(Απο)συναρμολόγηση της κεφαλής και του διαφράγματος της αντλίας

Πολλές διεργασίες ελέγχονται από ένα PLC ή έναν υπολογιστή διεργασίας. Τότε είναι βολικό μια δοσομετρική αντλία να μπορεί επίσης να ελέγχεται από αυτό. Το Prius D MF με κινητήρα μπορεί επίσης να παράγει πολύ υψηλή ροή. Συγκεκριμένα μέχρι περίπου 1000 λίτρα ανά ώρα σε σχετικά υψηλή πίεση 5 bar. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Prius MF μια ευρέως χρησιμοποιούμενη λύση δοσομέτρησης [...]

elGR