ORP väärtus ja redoks

ORP väärtus | Tähendus

Mõisted ORP-väärtus ja redoks on teile ehk tuttavad basseinidest ja spaadest. Nimi ORP on ingliskeelne lühend sõnast "Oxidation Reduction Potential" (oksüdatsiooni reduktsioonipotentsiaal). Redox on "reduktsiooni" ja "oksüdatsiooni" liitmine. Redox- ehk ORP-väärtust kasutatakse basseinides peamiselt selleks, et näidata, kui puhas on vesi ja kui suures ulatuses on see võimeline omal jõul lisandeid lagundama. Seda nimetatakse ka potentsiaaliks.

Kas terminite ORP ja Redox vahel on erinevus?

Ei, terminid ORP ja Redox ei erine. Mõlemad mõisted on lühend oksüdatsiooni reduktsioonipotentsiaalist.

ORP väärtus | Mõõtmine

ORP või Redox-väärtus mõõdab vee oksüdeerimisvõimet ja annab ka hea ülevaate lahustunud hapniku kontsentratsioonist. Seda väärtust mõõdetakse millivoltides (mV) ja see varieerub vahemikus -2000 mV kuni +2000 mV. Mida suurem on väärtus, seda puhtam on vesi. Kui vees on palju lisandeid, näete, et lahustunud hapniku kontsentratsioon on madal. See on tingitud sellest, et lisandid tarbivad vees lahustunud hapnikku.

Mõõtmine ORP-anduriga

Redoksipotentsiaali mõõtmiseks kasutatakse redoks/ORP-andurit. See andur sisaldab väärismetallist südamik, millele kinnituvad vees olevad aktiivsed elektronid. Tegelik mõõtmine toimub väärtuse võrdlemisel stabiilse võrdluselektroodiga. Seetõttu sisaldab iga andur lisaks aktiivsete elektronide mõõtmiseks mõeldud elektroodile ka võrdluselektroodi integreeritud hõbeda/hõbekloriidiga.

ORP/Redoxi mõõtmist mõjutavad lisaväärtused

Lisaks redoks- või pH väärtus mõõtmisel tuleb arvestada mõningaid lisaväärtusi:

  • Temperatuur. Redoxi väärtus sõltub temperatuurist. Seetõttu veenduge alati, et teil on lisaks redoksiväärtusele ka rohkem teavet vee temperatuuri kohta;
  • pH väärtus. Ujumisvees kasutatakse üldiselt võrdlusalusena redoksiidiväärtust 600-800 mV, et vältida bakterite arengut. See on aga meede, kui ujumisvee pH-väärtus jääb vahemikku 7-7,6. Seetõttu on lisaks redoksiväärtusele oluline mõõta ka pH väärtust, kui töödeldakse ujumisveega.

Paljude vee puhastamisega tegelevate tööstusharude jaoks on redoksiväärtus väga oluline. Näiteks ujumisbasseinides püütakse arvestada redoksiväärtust vahemikus 600-800 mV ning vee steriliseerimisel võetakse arvesse isegi väärtusi üle 800 mV.

Ettevaatust! Vaba kloori kontsentratsiooni ORP väärtuse mõõtmine vees on kaudne väärtus ja sõltub seega ka vee puhtusest. Kas olete avaliku basseini või spaa juhataja? Siis mõõtke alati vaba kloori kontsentratsiooni vees, mitte redoksaatori väärtust.

Ujumisbasseinide puhul on oluline ORP väärtus. Märkus! See on kaudne mõõtmisvahend, millega mõõdetakse vaba kloori sisaldust vees. See ei sobi avalike basseinide jaoks.

ORP väärtus | Suurenemine / vähenemine

Mida kõrgem on ORP väärtus, seda puhtam on vesi ja seda väiksem on reostunud vee võimalus. Kui need väärtused on tasakaalust väljas, tehke järgmist:

ORP ja redoksväärtus on liiga madalad.

See tähendab, et vesi sisaldab palju lisandeid ja võib olla bakterite ja viiruste kasvulavaks. Kui redox-väärtus on liiga madal ja te soovite seda suurendada, tuleb lisada kloori, kuni saavutate soovitud väärtuse. Seda tehes arvestage ka vee pH-väärtust. See mõjutab kloori tõhusust. Arvestage ka vee temperatuuriga.

ORP- ja redox-väärtused on liiga kõrged.

Kõrge ORP- ja redoksväärtus tähendab, et vesi on puhas ja selle puhastustõhusus on kõrge. Soovite vähendada redoksiväärtust? Siis peate vähendama kloori taset vees. Näiteks võite oodata, kuni vees olev kloor on teinud oma töö ja sidunud end vees olevate lisanditega (seotud kloor). Lisaks saate vees olevat kloori kiiremini lagundada ka päikesevalguse käes.

ORP väärtus | Rakendused

Me oleme tuttavad basseini ORP väärtuse või redoksiidi mõõtmisega, kuid oksüdatsiooni reduktsioonipotentsiaali kasutatakse ka paljudes muudes tööstuslikes rakendustes:

  • Reoveepuhastus;
  • Loodusliku vee bioloogiline puhtus;
  • Vee puhtus tiikides, kalakasvatuses ja akvaariumides;
  • Vee desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks (üle 800 mV);
  • Basseinivee ja spaavee puhastamine. Ujumisbasseinide puhul on soovitatav redoksiidiväärtus vahemikus 600-800 mV;
  • Jahutusvee töötlemine. Seejuures on soovitatav redoksiväärtus vahemikus 300-400 mV.
Vee puhtuse mõõtmiseks (Koi-)tiikides kasutatakse ORP/Redox väärtust.

ORP väärtus | Mõõtepumbad ja süsteemid

Emeci tootevalikus pakume erinevaid lahendusi ORP/Redoxi väärtuse kontrollimiseks. Pakume ka mitmeid võtmevalmiduse pakette koos doseerimispumpadega koos anduritega. 

Lahuste doseerimine ORP väärtuse kontrollimiseks 

Et hoida redoksi väärtust optimaalsel tasemel, on vaja pumpa, mis suudab redoksi mõõtmiste põhjal klooriga doseerida. Kloori doseerimiseks pakume kahte doseerimispumpa, nimelt elektromagnetilist pumpa ja mootoriga pumpa. Mõlemal on oma ainulaadsed omadused. Näiteks mootoriga dosaatorpump pakub palju suuremaid vooluhulki ja sobib a priori tööstuslikeks rakendusteks. Elektromagnetiline klooripump pakub omakorda täpsemat doseerimist. Kas olete rohkem huvitatud terviklahendusest? Siis pakume ka doseerimispumpa koos ORP-anduriga.

ORP / Redoxi reguleerimise andurid 

Nagu eespool kirjeldatud, on (vaba) kloori kontsentratsiooni ja ORP väärtuse vahel korrelatsioon. Lisaks sõltub ORP väärtus ka vee pH väärtusest ja temperatuurist. Kõigi nende omaduste jaoks pakume mitmeid elektroode. Ühendatuna kontrolleriga, näiteks Emec Centurio või Emec LDS kontrolleriga (sisseehitatud temperatuurianduriga), saab süsteem automaatselt reguleerida vee ORP väärtust.

Emeci mõõtepumpade kohta

Emec on Itaalia ettevõte, mis on juba üle 35 aasta spetsialiseerunud kemikaalide doseerimissüsteemidele ja mõõteseadmetele. See ulatuslik kogemus ja kirg toote vastu ei kajastu mitte ainult doseerimissüsteemide usaldusväärsuses ja uuenduslikkuses, vaid ka kliendikesksuses. Näiteks pakub Emec 5-aastast garantiid* (!) ning suurepärast müügijärgset tuge.

* Garantii kehtib ainult seadme ja diafragma kohta. Mitte niisketele osadele, nagu näiteks pumba pea.

Miks Dosing Pump Shop

Kas teil on küsimusi või vajate hinnapakkumist?

etEE

Taotlege hinnapakkumist

Nimi *
E-post *
Telefoninumber
Vedelik
Kirjeldus *