Ledningsevne

Ledningsevne | Betydning

Hvad er ledningsevne?

Ledningsevne, også kaldet konduktivitet, er en egenskab ved en væske, der siger noget om dens evne til at lede elektrisk strøm igennem den. Den afhænger af koncentrationen af opløste ioner i væsken. Det er nemlig disse partikler i vandet, der gør det muligt for en elektrisk strøm at passere igennem det.

Derudover er ledningsevne ofte en god egenskab til at bestemme renheden af en væske. Det skyldes, at rent vand (eller: demineraliseret vand) indeholder meget få ioner, fordi salte og mineraler er blevet fjernet fra det. Som følge heraf er ledningsevnen i rent vand ofte meget lav. På den anden side kan man også sige, at dets modstand derfor er meget høj.

Ledningsevne | Måling

Væskers ledningsevne kan således måles på følgende måder:

  • Baseret på antallet af partikler (ioner) i en væske. Kaldes også TDS eller Total Dissolved Solids. Enheden ppm bruges til dette. Kaldes også dele pr. million.
  • Obv. den elektriske ledningsevne. Til dette bruges enheden Siemens per centimeter eller meter.

Hvordan fungerer konduktivitetssensorer?

Konduktivitetsmåling udføres ofte med konduktive eller induktive sensorer. Nedenfor kan du finde en lille forklaring på de forskellige sensorer, der er tilgængelige.

Ledende sensorer

Disse sensorer er kendetegnet ved 2 elektroder monteret overfor hinanden, hvor en elektrisk strøm ledes fra den ene elektrode til den anden. Jo højere den elektriske strøm er mellem disse to elektroder, jo højere er ledningsevnen, og jo højere er antallet af Siemens pr. meter.

Konduktive sensorer er gode til lidt enklere ledningsevnemålinger. De er mindre nøjagtige end induktive sensorer, fordi der lettere opstår forstyrrelser i målingen, f.eks. når der er tunge pumper i systemet. I det tilfælde vælger man normalt en induktiv konduktivitetssensor.

Konduktive sensorer med 4 elektroder

Ovenstående sensor med 2 elektroder er dog ikke altid det rigtige valg, når man skal bestemme ledningsevnen i en væske. Især i væsker med et højt ionindhold kan polariseringseffekten forekomme. Her er der så mange ioner i en væske, at de kan frastøde hinanden. Det har en negativ indflydelse på strømmen og kan derfor påvirke målingens nøjagtighed.

Specielt til denne type situationer findes der også konduktive elektroder med 4 elektroder. I modsætning til den "almindelige" konduktivitetssensor består denne sensor af en "strømløs" kerne med 2 ekstra elektroder. Det betyder, at sensoren ikke påvirkes af polariseringseffekten. Den tilsluttede transmitter måler potentialeforskellen mellem sensoren og den strømløse kerne og kan dermed beregne ledningsevnen.

Induktive sensorer

Denne type sensor indeholder to spoler, en senderspole og en modtagerspole, og en elektrode, der måler strømmen. En oscillator bruges til at skabe et magnetfelt, som får en strøm til at flyde til modtagerspolen. En overliggende elektrode bruges til at måle ledningsevnen.

Som tidligere nævnt er denne måling mere pålidelig, når der f.eks. er tunge pumper i systemet, som i kølevandssystemer. En induktiv konduktivitetssensor er dog meget dyrere end en konduktiv sensor.

Et blødgøringsanlæg bruger også vandets ledningsevne til at gøre vandet "blødt" igen.

Ledningsevne | Værdiforøgelse/-fald

Jo renere væsken er, jo dårligere er ledningsevnen. Når alt kommer til alt, betyder lav ledningsevne, at der er få (ledende) partikler og urenheder i vandet. At sænke ledningsevnen bruges ofte i vandbehandlingssystemer og inden for industrien.

Til sådanne formål bruger man ofte en ionbytter. Det skyldes, at dette system kan fjerne kationer og anioner fra vandet. Kort sagt blødgør den hårdt vand. I daglig tale kaldes det også et blødgøringsanlæg.

Hvordan fungerer en ionbytter?

En ionbytter består af særlige perler, der fjerner ioner fra vandet. I blødgøringsanlæg fjernes f.eks. kalk og magnesium fra vandet. Det sker ved at lade det "hårde" vand passere gennem en cylinder med særlige kunstharpiksperler. Disse syntetiske harpiksperler er i stand til at binde både kalkioner og magnesiumioner til sig og udveksle dem med de natriumioner, der er bundet til harpiksen. På denne måde blødgøres vandet, og ledningsevnen kan reduceres.

Ledningsevne | Anvendelser

Som beskrevet tidligere giver ledningsevnen mere indsigt i vandets renhed. Blandt andet på grund af denne egenskab er måling af ledningsevne interessant for industrier, der skal arbejde med rent vand, eller hvor hygiejne spiller en stor rolle.

Industrier eller sektorer, der bruger ledningsevnemåling, er:

Vandets ledningsevne overvåges inline i kølevandssystemerne

Konduktivitet | Målepumper og -systemer

Inden for Emecs produktsortiment tilbyder vi forskellige løsninger til måling og styring af væskers ledningsevne. Fra sensorer til controllere, som giver dig mulighed for at registrere målinger og styre doseringssystemer, hvis det er nødvendigt. Du er også kommet til det rette sted for komplette systemer til behandling af kølevand. 

Sensorer egnet til måling af ledningsevne 

Hos Dosing Pump Shop tilbyder vi et bredt udvalg af sensorer til måling af ledningsevne. Fra de mere enkle Konduktivitetsmåler ECDC by ECDIND induktiv ledningsevnesensor med høj præcision.

Controllere til overvågning af ledningsevne

Emec tilbyder en række controllere, der kan aflæse ovenstående sensorer og styre doseringssystemer og pumper på dem. Emec MTower og CENTURIO er hovedsageligt designet til behandling af kølevand. Disse controllere har funktionen til at måle ledningsevne og yderligere parametre som standard. For mere information om disse løsninger og en oversigt over de ekstra parametre, besøg venligst produktsiden.

Om Emecs doseringspumper

Emec er en italiensk virksomhed, der har specialiseret sig i doseringssystemer og måleudstyr til kemikalier i over 35 år. Denne omfattende erfaring og passion for produktet afspejles ikke kun i doseringssystemernes pålidelighed og innovation, men også i kundefokus. For eksempel tilbyder Emec 5 års garanti* (!) samt fremragende eftersalgssupport.

* Garantien gælder kun for udstyret og membranen. Ikke for de våde dele som f.eks. pumpehovedet.

Hvorfor Dosing Pump Shop

Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

da_DKDK

Anmod om et tilbud

Navn *
E-mail *
Telefonnummer
Flydende
Beskrivelse *