Základní nastavení

Objevte základní nastavení systému Emec KMS MF

Dávkovací čerpadla řady KMS MF jsou ideálním řešením pro nízké nebo střední dávkování chemikálií. Všechny parametry pro provoz, nastavení dávkovacího čerpadla a nastavení jsou k dispozici prostřednictvím digitální klávesnice a zobrazují se na podsvíceném LCD displeji. Na adrese Dávkovací čerpadlo Emec KMS MF obsahuje následující vstupy a výstupy: 

  • Pohotovostní vstup
  • Vstup LEVEL
  • Výstup alarmu (kontakt)


Průtoková rychlost

Průtok lze určit pomocí délky zdvihu a rychlosti zdvihu. Pomocí nastavovacího knoflíku můžete nastavit délku zdvihu v rozmezí 0% až 100%, pouze dávkování lze zaručit v rozsahu 30% až 100%.

Tento výklad se týká modelu Emec KMS MF, ale lze jej použít i pro jiné elektromagnetické modely, jako jsou AMS, TMS a VMS (kromě modelů PRIUS a PRISMA).

K čemu slouží tlačítka na Emec KMS MF?

Kromě popisného obrázku budou vysvětlena také tlačítka a navigace v nabídce.

  • Tlačítko se šipkou směřující nahoru se nazývá tlačítko nahoru.
  • Tlačítko se šipkou směřující doprava je známé jako tlačítko "Vpravo".
  • Klávesa s písmenem "esc" je známá jako klávesa "escape".
  • Tlačítko s písmenem E, známé jako klávesa E.

Navigace v nabídce

Chcete-li procházet nabídkou a vstoupit do režimu programu, stiskněte a podržte tlačítko "E". Po 4 sekundách se na čerpadle zobrazí obrazovka s heslem.
Výchozí heslo je "0000". Stiskněte klávesu "E". V opačném případě zadejte heslo pomocí kláves nahoru a doprava.

Uložení/odstranění změn/aktivování pracovního režimu

Pokud chcete uložit data v nabídce nastavení, klikněte na klávesu E.
Chcete-li zrušit změny v nabídce nastavení, klikněte na klávesu esc.
Pokud chcete pracovní režim aktivovat, vyberte požadovaný režim a potvrďte jej tlačítkem E.

Zapínání a vypínání čerpadla

Klávesa ESC má dvojí funkci. Lze ji použít pro následující dvě možnosti:

  • Ignorovat všechny změny provedené v režimu nastavení.
  • Zapínání a vypínání čerpadla. To provedete tak, že na hlavní obrazovce stisknete a podržíte tlačítko . Na displeji čerpadla se poté zobrazí "vypnuto".


Chcete-li se vrátit do provozního režimu, stiskněte klávesu ESC.

Provoz výstupu alarmu

Čerpadlo má výstup "alarm", který změní svůj stav (z N.O. na N.C. nebo naopak), když je přijat signál z "LEVEL"/"SEFL"/"STAND-BY".

Režim plné nabídky

Když přejdete na SETUP, zobrazí se nabídka režimu přístupu.
Jakmile poprvé vstoupíte do nabídky SETUP, čerpadlo se automaticky nastaví do režimu "FULL MENU". Stisknutím tlačítka E toto potvrdíte. V tomto režimu se zobrazí všechny funkce a provozní režimy čerpadla.
Při dalším přechodu do nabídky SETUP můžete pracovat s "KRÁTKÝM MENU" a měnit pouze vybrané parametry režimu. Stisknutím tlačítka E tuto volbu potvrďte.

Poznámka: Možnost "KRÁTKÉ MENU" není k dispozici při prvním vstupu do nabídky NASTAVENÍ nebo po resetu.

Proč Dosing Pump Shop

cs_CZCZ

Požádat o cenovou nabídku

Název *
E-mail *
Telefonní číslo
Kapalina
Popis *