Hodnota ORP a redox

Hodnota ORP | Význam Pojmy hodnota ORP a redox možná znáte z bazénů a lázní. Název ORP je anglická zkratka pro "Oxidation Reduction Potential" (oxidačně-redukční potenciál). Redox je spojení slov "Redukce" a "Oxidace". Hodnota redox nebo ORP se používá hlavně v bazénech, kde udává, jak čistá je voda v bazénu.

Vodivost

Vodivost | Význam Co je to vodivost? Vodivost, nazývaná také konduktivita, je vlastnost kapaliny, která vypovídá o její schopnosti vést elektrický proud. Závisí na koncentraci rozpuštěných iontů v kapalině. To je proto, že tyto částice ve vodě způsobují elektrický proud, který je [...]

Hodnota pH

Hodnota pH | Význam Co je to hodnota pH? Hodnota pH, známá také jako kyselost, je jednou z vlastností kapaliny nebo vodného roztoku. Termín pH je odvozen z latinského názvu "Potentia Hydrogenii". Ten vypovídá o koncentraci vodíkových iontů. Tyto ionty mají schopnost (p ve slově pH) [...]

Oxid chloričitý

Oxid chloričitý | Význam Oxid chloričitý je sloučenina chloridu (Cl) a kyslíku (O2). Tento typ chloru se široce používá jako bělicí a dezinfekční prostředek. Je to proto, že jeho dezinfekční účinek je vysoce účinný i při nízkých koncentracích. Na rozdíl od chloru je toto činidlo výbušné. Proto je zakázáno přepravovat oxid chloričitý a [...]

Volný chlor a celkový chlor

Chlor | Význam Co je to volný chlor? Chlor znáte samozřejmě z bazénů a lázní. Tento typ chlóru se dodává v kapalné nebo pevné formě. Můžete si představit například tablety a chlorové granule. Když tyto výrobky vhodíte do vody, nazývá se tato forma chloru volný chlor. Říká se jí volný chlor, protože [...]

cs_CZCZ